Goede doel

LOPEN OF WANDELEN VOOR NATUURPUNT

Steenlandpolder

Steenlandpolder is een natuurgebiedje van nog geen 25 ha groot. Het gebied is belangrijk voor broedvogels van rietmoeras zoals Blauwborst en Rietzanger, maar kon in het verleden toch ook zeldzaamheden zoals Roerdomp en Bruine kiekendief verleiden om er te komen broeden.
Een ander deel van het gebied werd heringericht om dienst te doen als voortplantingsgebied voor Rugstreeppad.

Het gebied ligt ingesloten tussen de drukke Steenlandlaan en de Ring 2 en wordt ook nog eens doorsneden door op- en afritten van de autostrade. Om de invloed van deze wegen te beperken en tegelijkertijd een meerwaarde te creëren voor nectar minnende bijen en vlinders en bessen etende vogels, plant Natuurpunt hier een 500m-lange houtkant aan langs de Steenlandlaan. Koken kost echter geld. De aanplant van dergelijke houtkant, voorzien van de nodige vraatbescherming kost al gauw 500 € per 100 m. Dankzij jullie sportieve bijdrage zal Natuurpunt Waasland deze droom kunnen waarmaken.

Ook jij kan dit goed doel steunen door bij je inschrijving €5 extra te betalen.

Over Natuurpunt

Natuurpunt beschermt kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. De vrijwilligersvereniging telt meer dan 100.000 leden. Intussen beheert de vereniging meer dan 23.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. Met honderden wandelpaden, zitbanken en speelbossen geeft Natuurpunt iedereen de kans om van de natuur te genieten. In elke Vlaamse gemeente zijn afdelingen en werkgroepen actief. Natuurpunt brengt mensen samen. Elk jaar zijn er duizenden activiteiten: gegidste wandelingen, beheerwerken, cursussen en workshops.

Meer info op www.natuurpunt.be.