Goede doel

Het Vogelopvangcentrum Kieldrecht

In de zomer van 1977 rijpte er bij Florent en Eddy De Koning het idee om een vogelopvangcentrum op te richten. Deze twee dierenvrienden zijn hun hele leven al met vogels en dieren bezig geweest. Het jaar nadien, in 1978, werd het asiel geboren aan de Kreek 54. Enkele jaren en een verhuis (naar de Kreek 52) later, is het opvangcentrum nu in handen van Denise en Larry, de echtgenote en zoon van Eddy. Zij houden zich voornamelijk bezig met het verzorgen van jonge of gekwetste vogels en dieren. Hoewel er een grote focus is op vogels kunnen alle dieren die verzorging nodig hebben terecht in Het Vogelopvangcentrum Kieldrecht.

Meer info op www.vockieldrecht.be

Project Grote en Kleine Weel Kieldrecht

Met dit project wenst Natuurpunt Waasland het stukje Vogelrichtlijngebied, dat een belangrijke schakel vormt tussen de natuurgebieden Grote Geule en Drijdijck, aan te kopen en in te richten.

Het gebied maakt deel uit van het Europees beschermde vogelrichtlijngebied “Schorren en polders van de Benedenschelde”. Op dit ogenblik is de natuurwaarde er nog beperkt. Enkel op het recent aangekochte weiland rond de Kleine weel is ondertussen de ontwikkeling naar een bloemrijk grasland ingezet en zijn er plannen uitgetekend voor een grondige herinrichting. Dat het gebied heel wat mogelijkheden bezit is bewezen doordat de laatste jaren reeds fascinerende vogelsoorten werden gespot aan de Grote en de Kleine Weel. Door de oevers in te richten, en meer ruigte te laten, geeft Nauurpunt kansen aan tal van soorten vogels. Ook denkt men hierbij aan de planten, insecten en vissen.

Er loopt bovendien een wandelpad langs de weeltjes (Vingerlingenpad), en door de natuurwaarde te verhogen wordt de natuurbeleving vanzelfsprekend intenser. Het geeft ook een meerwaarde aan de Grote Geule, de Grote Weel en Drijdijck, die niet langer geïsoleerde natuurgebieden zijn.

Over Natuurpunt

Natuurpunt beschermt kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. De vrijwilligersvereniging telt meer dan 100.000 leden. Intussen beheert de vereniging meer dan 23.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. Met honderden wandelpaden, zitbanken en speelbossen geeft Natuurpunt iedereen de kans om van de natuur te genieten. In elke Vlaamse gemeente zijn afdelingen en werkgroepen actief. Natuurpunt brengt mensen samen. Elk jaar zijn er duizenden activiteiten: gegidste wandelingen, beheerwerken, cursussen en workshops.

Meer info op www.natuurpunt.be.

Ook jij kan beide goede doelen steunen door bij je inschrijving €5 extra te betalen